ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ....

Διπλ. Μηχανολογος Μηχανικος A.Π.Θ.
MSc στον Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό σχεδιασμό κτιρίων

Energy Efficiency Expert

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

.

 • Πιστοποιημένος Ενεργειακός Ελεγκτής Γ’ Τάξης. Αριθμός Μητρώου ΕΥΕΠΕΝ: 948.
 • Πιστοποιημένος Ενεργειακός Ελεγκτής (Certified Energy Auditor International) από το Association of Energy Engineers. Αριθμός Μητρώου: 90715.
 • Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων Γ’ Τάξης. Αριθμός Μητρώου ΕΥΕΠΕΝ: 431.
 • Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Συστημάτων Θέρμανσης. Αριθμός Μητρώου ΕΥΕΠΕΝ: 431.
 • Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Συστημάτων Κλιματισμού. Αριθμός Μητρώου ΕΥΕΠΕΝ: 431.
 • Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001.
 • Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS-ISO 14001.
 • Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου στις ακόλουθες Κατηγορίες:
  • Κατηγορία 9: Μηχανολογικές/ Ηλεκτρολογικές/ Ηλεκτρονικές Μελέτες. Τάξη Πτυχίου Γ.
  • Κατηγορία 14: Ενεργειακές Μελέτες. Τάξη Πτυχίου Β.
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

.

 • Σχεδιασμός, Διαχείριση και Ανάλυση Επικιδυνότητας (Risk Assessment) έργων ενεργειακής αποδοτικότητας και ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο βιομηχανικό και στον κτιριακό τομέα (κατοικίες και τριτογενής τομέας).
 • Ενεργειακός σχεδιασμός και προσομοίωση κτηρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (NZEB). Εκπόνηση ενεργειακών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.
 • Παρακολούθηση και επίβλεψη ενεργειακών & ηλεκτρομηχανολογικών έργων σε κτήρια και βιομηχανίες.
 • Διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων για όλους τους τύπους κτιρίων και βιομηχανιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Ν.4342/2015. Εκπόνηση αντίστοιχων ενεργειακών μελετών σε κτήρια, βιομηχανίες και επιχειρήσεις.
 • Διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού ανεξαρτήτου ισχύος.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστημάτων Ενεργειακής – Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κτηρίων – επιχειρήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 140001 – ISO 50001 αντίστοιχα.
 • Υπολογισμός και πιστοποίηση Ανθρακικού Αποτυπώματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (N. 4936/2022) και τα πρότυπα «2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories», «GHG Protocol - World Resources Institute» και «ISO 14064 - 1:2018».
 • Συμμετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Ερευνητικά προγράμματα Ενεργειακού Σχεδιασμού & Αποδοτικότητας και Κλιματικής Αλλαγής.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Συνεργασίες

με αναγνωρισμένους επαγγελματίες στο χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας

INZEB

Iνστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών

ΕΚΠΑ

Ομάδα Κτιριακού Περιβάλλοντος Τμήματος Φυσικής

Α.Π.Θ.

Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα....

...και αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχημένη πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα των ενεργειακών projects και των Η/Μ μελετών γενικότερα.

480
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΑ
135000
Τ.Μ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΗΑΚΝ
171
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
30
MW ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ
Μάθετε περισσότερα....

Κατεβάστε το σύντομο βιογραφικό μου για περισσότερες πληροφορίες.